Bestemmingsplannen

Wijzigen bestemmingsplan

Bij bedrijfsontwikkeling, verplaatsing, ruimte voor ruimte projecten of een tweede bedrijfswoning, is meestal een aanpassing nodig van het vigerende bestemmingsplan. Tempel-advies zorgt ervoor dat uw plannen naar de gemeente en andere overheden toe goed worden onderbouwd. Door de gemeente en de provincie wordt soms inzage in uw bedrijf geëist via de indiening van een bedrijfsplan. Tempel-advies kan deze voor u opstellen. Dit geldt ook voor de verplichte ruimtelijke onderbouwing.

Afbeelding Wijzigen bestemmingsplan 25 Afbeelding Wijzigen bestemmingsplan 26

Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving
Soms wil de gemeente een ontwikkeling in uw omgeving toestaan die u belemmert in uw bedrijfsvoering. Wees alert op de officiële bezwarentermijnen die dan gelden. Tempel-advies kan ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift goed wordt onderbouwd.