Adviesopdrachten

Hieronder vindt u een selectie uit de opdrachten die Tempel-advies de afgelopen jaren heeft afgerond, of die momenteel worden uitgevoerd.

 • Een varkenshouderij in het Rivierengebied staakt en wordt voor de nieuwe eigenaar omgevormd tot melkgeitenbedrijf. Tempel-advies begeleidt het gehele traject van vergunningverlening: NB-vergunning, melding Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning
 • Aanvraag rangschikking onder de Natuurschoonwet voor een nieuw landgoed in Wissel bij Epe. Voor dit nieuwe landgoed heeft Tempel-advies ook de ruimtelijke procedure begeleid. Tevens aanvraag ontgrondingsvergunning ten behoeve van het verleggen van een beek op het landgoed.

          inrichtingsplan Beekdal

 

 

 • Vergroten bouwblok voor een varkenshouder in Lienden die omschakelt naar vleeskalveren. Tempel-advies begeleidt de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan. Tevens aanvraag NB-vergunning, melding Activiteitenbesluit en aanvraag OBM.
 • Begeleiding van een schapenhouder in het rivierengebied die onenigheid heeft met zijn verpachter. Tempel-advies bemiddelt tussen partijen.
 • Melding Activiteitenbesluit en aanvragen OBM voor gemengd vleeskalveren / pluimveebedrijf in Lunteren.
 • Aanvragen NB-vergunning bij provincie Gelderland voor melkveehouder in Nederasselt. Tevens verzorgen van de melding Activiteitenbesluit bij de gemeente.
 • Voor de bouw van een nieuwe fruitloods moet een fruitteler uit Ophemert het bouwblok vergroten. Tempel-advies adviseert bij de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Opstellen van een bedrijfsplan om de gemeente en de SAAB goed inzicht te geven in de toekomstplannen van het bedrijf. In samenwerking met Van Kessel Architectuur.
 • Een melkveehouder uit Balgoij wil een loods gaan gebruiken als caravastalling. Tempel-advies vraagt hiervoor de benodigde Omgevingsvergunning aan.
 • Aanvragen NB-vergunning bij provincie Utrecht voor melkveehouder in Loenersloot. Ook wordt een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. In samenwerking met Hennipman Architectuur.
 • Begeleiding verplaatsing melkveehouder in het Rivierengebied. Regelen provinciale subsidie voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen. Er wordt samengewerkt met Agrivesta makelaars en Natuurmonumenten.
 • Vleeskalverhouder gaat mest scheiden via schroefpers en omgekeerde osmose. Tempel-advies regelt melding Activiteitenbesluit die deze ontwikkeling mogelijk maakt.
 • Opstellen bemestingsplannen voor meerdere veehouders in verband met deelname aan derogatie.
 • Een fruitteler in Ingen wil uitbreiden met een nieuwe fruitloods. Tempel-advies adviseert bij de vergunningaanvraag bij de gemeente en de SAAB. Ten behoeve hiervan is ook een bedrijfsplan opgesteld. In samenwerking met Van Kessel Architectuur.
 • Aanvragen NB-vergunning voor melkveehouder in Westbroek. De eerder gedane melding uit 2011 is ongeldig verklaard door de Raad van State.
 • Melding Activiteitenbesluit en aanvraag Omgevingsvergunning-milieu voor vleesveehouder in het Rivierengebied.
 • Aanvragen van een groter bouwblok voor een fruitteler in Deil. Tempel-advies schrijft het bedrijfsplan wat moet worden beoordeeld door de SAAB (Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen). Opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met Van Kessel Architectuur.

Afbeelding Adviesopdrachten Hooiweg

 • Begeleiding ruimte voor ruimte traject voor ondernemers uit Dodewaard. De bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘wonen’.
 • Een hobby zoogkoeienhouder uit Kootwijkerbroek wil een nieuwe stal bouwen op de bestemming ‘wonen’. Er moet gebruik gemaakt worden van het VAB-beleid van Barneveld, wat inhoudt dat er sloopmeters aangekocht moeten worden. Tempel-advies begeleidt deze ontwikkeling. In samenwerking met tekenbureau Van Middendorp.

Afbeelding Adviesopdrachten Brink

 • Melding Activiteitenbesluit voor melkveehouder uit Zoelen.
 • Begeleiding ex-varkenshouder uit Nijkerk in ruimte voor ruimte aanvraag bij de gemeente. Alle stallen worden gesloopt en er wordt een nieuw woonhuis gebouwd. Opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met K & G advies.
 • Melkveehouders uit Wijchen willen stoppen met het bedrijf en de stallen slopen. Hiervoor in de plaats worden twee woongebouwen gebouwd met elk twee woningen. Tempel-advies begeleidt de ruimte voor ruimte procedure voor deze ondernemers.
 • Aanvragen NB-vergunning voor Aberdeen Angus fokkerij in Hellouw. Deze is inmiddels in ontwerp verleend.
 • Melding Activiteitenbesluit voor melkveebedrijf in IJzendoorn met neventak in de transport.
 • Regelen functiewijziging voor een champignonbedrijf in Dreumel. Het voormalige champignonbedrijf wordt na gedeeltelijke sloop een opslagbedrijf. Het bedrijf staat dicht bij burgerwoningen waardoor de functiewijziging complex wordt.
 • Aanvragen NB-vergunning voor melkveehouderij in Zoelen.
 • RVO weigert betaalrechten toe te kennen aan akkerbouwer/loonwerker in Lunteren. Tempel-advies tekent beroep aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Daarna gaat RVO alsnog akkoord met de toekenning.
 • Ontwikkeling melkgeitenbedrijf in het rivierengebied. De huidige gemeentelijke geurverordening staat uitbreiding niet toe. Tempel-advies schrijft een voorstel tot wijziging van de geurverordening. Tevens aanvragen NB-vergunning voor dit bedrijf.
 • NB-vergunning aanvragen voor nieuwvestiging gemengd melkvee/vleesvarkensbedrijf in Winssen. De depositie blijft onder de 3,0 mol zodat een aanvraag mogelijk is.
 • Aanvragen van een NB-vergunning via de PAS voor een stierenmesterij uit Poederoijen.