Landgoed ’t Elzend

(Familie van Mullekom)

Aan de rand van Bergharen is in 2004 het nieuwe landgoed ’t Elzend gebouwd. Al in 1998 zijn door Fred van den Tempel de eerste onderhandelingen bij de gemeente opgestart. Het betrof toentertijd nog een vleesvarkensbedrijf.

De milieuvergunning is ingetrokken, de stallen zijn gesloopt. De percelen bos en overige natuurterreinen zijn in de winter van 2005 aangelegd.

Na het doorlopen van de bestemmingswijzigingsprocedure zijn door Tempel-advies SN-subsidies aangevraagd. Het Groenfonds is benaderd voor voorfinanciering.

Landgoed ’t Elzend is door Tempel-advies aangemeld voor rangschikking onder de Natuurschoonwet (NSW) en deze is toegekend. De familie van Mullekom kan zich sindsdien de trotse eigenaar noemen van een nieuw landgoed. Na oprichting is Tempel-advies de vaste adviseur gebleven voor o.a. NSW zaken en subsidie-aangelegenheden.

Afbeelding Landgoed ’t Elzend 36 Afbeelding Landgoed ’t Elzend 37 Afbeelding Landgoed ’t Elzend 38