Landgoed Dijkhuizerhof

(Familie Reurink)

Op de Dijkhuizerenk in Epe werkt Tempel-advies vanaf 2006 aan de oprichting van nieuw landgoed “Dijkhuizerhof”. Tempel-advies treedt op als projectleider.

Het landgoedproject is een combinatie van “rood voor rood” en “rood voor groen”. De agrarische opstallen worden gesloopt en er wordt ca. 11 ha nieuwe natuur aangelegd. In ruil hiervoor mag een landhuis met drie wooneenheden en een dubbele woning worden gebouwd.

Ongeveer de helft van de in te richten nieuwe natuur valt in de Ecologische Hoofdstructuur van het Beekdal. Reden om extra zorgvuldig te ontwerpen en veel instanties bij de inrichting te betrekken. Zo zijn naast de gemeente en de provincie ook het Geldersch Landschap, Dienst Landelijk Gebied en het Gelders Genootschap betrokken bij de inrichting. De omliggende buren hebben hun inbreng gehad bij de uiteindelijke ligging van bossen, heggen en wandelpaden.

Het bestemmingsplan is in 2011 vastgesteld. Na een uitspraak van de Raad van State op een bezwaar kon met de aanleg worden begonnen. Inmiddels is in 2017 de bouw nagenoeg voltooid. De gronden zijn omgevormd naar natuurlijk grasland, vochtig hooiland en bos.

Tempel-advies heeft in 2017 de NSW-rangschikking aangevraagd.

Afbeelding Landgoed Dijkhuizerhof 46 Afbeelding Landgoed Dijkhuizerhof 12
Afbeelding Landgoed Dijkhuizerhof 13 Afbeelding Landgoed Dijkhuizerhof 47