Gecombineerde opgaven

Gecombineerde opgave en betaalrechten

Ieder jaar moet tussen 1 april en 15 mei de gecombineerde opgave worden gedaan. Tempel-advies kan dit op juiste wijze voor u verzorgen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een goede perceelsregistratie, omdat dit de basis is voor de mestruimte en de bedrijfstoeslag.
Bij de Gecombineerde opgave is het van groot belang dat er afstemming is met de mestboekhouding. Tempel-advies zorgt ervoor dat tegenstrijdigheden worden voorkomen.

U kunt alleen GLB subsidie ontvangen als u betaalrechten op naam heeft staan. Tempel-advies kan de aankoop en verkoop van betaalrechten voor u verzorgen. Daarbij rekent Tempel-advies u voor wat de beste strategie is voor uw bedrijf.