Landgoederen

Nieuwe landgoederen

Landgoed met nieuw landhuis
Het omzetten van een agrarische onderneming naar een nieuw landgoed met één of meer te bouwen landhuizen biedt mogelijkheden voor ondernemers die geheel of gedeeltelijk willen stoppen met boeren.

Tempel-advies begeleidt de omzetting die ingewikkeld is doordat veel partijen een rol spelen. Tempel-advies verzorgt de aanvragen en onderhandelingen bij o.a. gemeente, provincie, RVO. Ook verzorgt Tempel-advies de subsidieaanvragen voor u en rangschikking onder de NSW.

Vaak treed Tempel-advies op als projectleider. Landgoedprojecten die afgerond of in uitvoering zijn kunnen eventueel worden bezocht:

Afbeelding Landgoederen 39 Afbeelding Landgoederen 39

Landgoed zonder nieuw landhuis
De Natuurschoonwet (NSW) biedt fiscale faciliteiten voor grondbezitters die in bezit zijn van de NSW status. De belangrijkste eisen hiervoor zijn:

  • er is ten minste 5 ha grond aanwezig
  • er is ten minste 30% bos of natuur aanwezig
  • landbouwgronden binnen het landgoed moeten gedeeltelijk zijn omzoomd door houtopstanden.

De voordelen van de NSW zijn gelegen in lagere of zelf helemaal geen overdrachtsbelasting, successierechten, schenkingsrechten, vermogensrendementsheffing, onroerendzaakbelasting.
Steeds meer agrariërs en grondbezitters zien de voordelen van rangschikking in. Informeer bij Tempel-advies of de NSW ook op uw bedrijf van toepassing kan zijn.