Vergunningen

Bedrijfsontwikkeling is niet mogelijk zonder vergunningen. Tempel-advies is zeer goed bekend met de wet- en regelgeving op agrarisch gebied en verzorgt de benodigde vergunningen voor u. Daarbij wordt het plan vooraf goed met u doorgesproken. Een vergunningaanvraag gaat niet de deur uit voordat een grote kans van slagen is te verwachten.

Wet natuurbescherming vergunning
Een Wnb-vergunning (voorheen NB-vergunning) is verplicht voor nagenoeg alle bedrijven met landbouwhuisdieren. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie. Er wordt getoetst op ammoniakuitstoot en stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

De Raad van State uitspraak van 20 januari 2021 betekent dat bij intern salderen geen WNB-vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Maar de berekening dat er geen toename in stikstofdepositie is moet wel worden gemaakt. De gemeente of omgevingsdienst zal deze controleren.

Tempel-advies verzorgt de verplichte Aerius berekeningen en vraagt indien nodig de WNB-vergunning voor u aan.

Omgevingsvergunning-milieu
Dit werd voorheen de milieuvergunning of hinderwetvergunning genoemd. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente als niet kan worden volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Er wordt getoetst op o.a. geuruitstoot, fijnstof, geluid.

Melding Activiteitenbesluit
Onder een bepaald aantal dieren hoeft geen Omgevingsvergunning-milieu te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Vaak moet dit in combinatie met een beperkte milieutoets (OBM).

Omgevingsvergunning-bouw
Dit werd voorheen de bouwvergunning genoemd. Er wordt gekeken of het bouwplan binnen het gemeentelijke bestemmingsplan past. Daarnaast wordt getoetst op welstandseisen, brandveiligheid, constructie.

Afbeelding Vergunningen 22 Afbeelding Vergunningen 22