Publicaties

Afbeelding Publicaties 19 Afbeelding Publicaties 20

Fred van den Tempel is sinds 2005 redacteur van de Vakbladen “Melkveebedrijf” en “Varkensbedrijf”. Hierin wordt de rubriek “agrarisch recht” verzorgd, met velerlei aspecten van de agrarische wet- en regelgeving. Daarnaast wordt incidenteel in andere bladen gepubliceerd. In onderstaande lijst vindt u de publicaties van de afgelopen jaren.


Publicaties 2017:

Publicaties 2016:


Publicaties 2015:


Publicaties 2014: